Page:  1  2  ()
Courses 
Rozbor textůInformation
Gramatika - základy pravopisu, obecné poučení o jazyceGuest access
1. Literární pojmy, ústní lidová slovesnostInformation
2. Nejstarší světová literaturaInformation
3. Antická literatura I.Information
4. Antická literatura II.Information
5. Staroslověnsky psaná literaturaInformation
6. Středověká literatura 11. - 14. století
7. Jan Hus a husitská literatura
8. Renesance a humanismus, představitelé italské renesanceInformation
9. Představitelé francouzské a španělské renesanceInformation
10. William Shakespeare - život a dílo
11. Baroko - charakteristika doby a uměníInformation
12. Jan Ámos Komenský - život a díloGuest accessInformation
13. Národní obrození - charakteristika doby, představitelé jazykovědyInformation
14. Národní obrození - představitelé poezieInformation
15. Národní obrození - počátky divadla, rukopisy, F. Palacký, V. M. KrameriusInformation
16. Klasicismus a osvícenství v literatuřeInformation
17. Romantismus ve světové literatuře, představitelé anglického a francouzského romantismuInformation
18. Romantismus v ruské literatuřeInformation
19. Karel Hynek Mácha - život a díloInformation
20. Karel Jaromír Erben a Josef Kajetán TylInformation
Světové drama na počátku 20. století
Světová próza v meziválečném období
Světová próza - obraz 1. světové války
Umělecké směry počátku 20. století
Česká literatura přelomu 19. a 20. století
Česká moderna
Světová literatura na konci 19. století
Umělecké směry na konci 19. století
České drama 2. poloviny 19. století
Historická próza
Lumírovci - J. Vrchlický, J. V. Sládek
Ruchovci - Sv. Čech
Májovci - V. Hálek, K. Světlá, J. Arbes
Generace májovců - Jan Neruda
Počátky českého realismu - Božena Němcová
Počátky českého realismu - Karel Havlíček Borovský
Realismus v literatuře
Realistická literatura v Anglii, další realističtí autoři ve světě
Realistická literatura ve Francii
Realistická literatura v Rusku
Česká oficiální próza 60. – 80. let (Hrabal)
Česká poválečná próza
Česká oficiální poezie po roce 1945
Světová próza po roce 1945 I.
Světová próza po roce 1945 II.
Světová próza po roce 1945 III.
Česká meziválečná próza I.
Česká meziválečná próza II.