Courses 
Rozbor textůInformation
Gramatika - základy pravopisu, obecné poučení o jazyceGuest access
1. Literární pojmy, ústní lidová slovesnostInformation
2. Nejstarší světová literaturaInformation
3. Antická literatura I.Information
4. Antická literatura II.Information
5. Staroslověnsky psaná literaturaInformation
6. Středověká literatura 11. - 14. století
7. Jan Hus a husitská literatura
8. Renesance a humanismus, představitelé italské renesanceInformation
9. Představitelé francouzské a španělské renesanceInformation
10. William Shakespeare - život a dílo
11. Baroko - charakteristika doby a uměníInformation
12. Jan Ámos Komenský - život a díloGuest accessInformation
13. Národní obrození - charakteristika doby, představitelé jazykovědyInformation
14. Národní obrození - představitelé poezieInformation
15. Národní obrození - počátky divadla, rukopisy, F. Palacký, V. M. KrameriusInformation
16. Klasicismus a osvícenství v literatuřeInformation
17. Romantismus ve světové literatuře, představitelé anglického a francouzského romantismuInformation
18. Romantismus v ruské literatuřeInformation
19. Karel Hynek Mácha - život a díloInformation
20. Karel Jaromír Erben a Josef Kajetán TylInformation